Publikujemy tabele opłat jakie obowiązują w 2018 roku oraz terminy ich wnoszenia, zgodnie z uchwałą 5/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2018 roku