Z uwagi na panującą epidemię i wprowadzone obostrzenia dotyczące zgromadzeń nadal nie znamy terminu, w którym bezpiecznie będziemy mogli odbyć Walne Zgromadzenie Członków. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym Stowarzyszeniu nie możemy podać wysokości opłat ogrodowych za 2020 rok, ponieważ uchwalają je właśnie Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zgromadzeniu.

Patrząc natomiast na konieczność funkcjonowania naszego ROD prosimy o wpłaty za użytkowane działki w wysokości zeszłorocznych opłat. Corocznie uchwalaliśmy termin płatności do 31 maja, zatem prosimy mieć to też na uwadze. Płatności prosimy dokonywać najlepiej na konto bankowe:

06 1750 0012 0000 0000 3264 5054