Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że od września 2020 roku nastąpi zmiana wysokości opłat wnoszonych przez działkowców za wywóz odpadów z naszego ogrodu. Z uwagi na bardzo duże podwyżki narzucone odgórnie, a także z przygotowaniem ROD pod nowy system rozliczania i wywozu śmieci niezbędne będą konsultacje z działkowcami naszego ogrodu. Ponieważ sposób podziału kosztów za wywóz śmieci budził zawsze niezadowolenie i powodował poczucie nierówności prosimy o zaangażowanie się wszystkich działkowców i złożenie propozycji rozliczania i podziału kosztów do członków zarządu podczas dyżurów w godzinach od 12.00 do 13.00. Pozwoli to nam wspólnie przygotować najlepsze rozwiązanie by podczas Walnego Zgromadzenia uchwalić właściwą wysokość opłaty adekwatną do ilości produkowanych śmieci na danej działce. Prosimy o zaangażowanie się w prace.

Poniżej zamieszczamy informacje, którą otrzymaliśmy z GOAP-u o formie rozliczania ROD za wywóz śmieci.