Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 12 lutego 2022 roku, odszedł nasz Działkowiec, Współpracownik, Kolega, Sąsiad, Przyjaciel – ŚP Jarosław Ziajski z działki nr 7.

Przez prawie 12 lat aktywny działkowiec naszego ogrodu, członek Stowarzyszenia Ogrodowego Forsycja, założyciel Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego, a także wielki działacz na drodze do wolności ogrodu w nowym pierwszym Poznańskim Stowarzyszeniu Ogrodowym.

Od wielu lat przewodniczący Komisji Rozjemczej na naszym Ogrodzie, a także osoba pełniąca społeczną funkcję elektryka działkowego

Zawsze chętny do działania, gaszący pożary chaosu. Nigdy nie odmówił pomocy i wsparcia. Uważny na drugiego człowieka, wrażliwy i emocjonalny. Wyciągał pomocną dłoń do każdego, kto tego potrzebował.

Będziemy wspominać Cię dobrze, Jarosławie. Najlepiej. Zapamiętamy Twój radosny śmiech. Zapamiętamy Twoje zamiłowanie do ogrodu, kwiatów. Zapamiętamy to, że nigdy nie umiał nic nie robić i zawsze coś wokół Ciebie musiało się dziać. I Twoje dobre serce zapamiętamy. I wspominać Cię będziemy jako Dobrego Człowieka.

Nasze serca są teraz pogrążone w smutku. A smutek miesza się z ogromnym żalem i niedowierzaniem –  bo tak wcześnie… zdecydowanie za wcześnie.

Łączymy się w bólu z Rodziną, której składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Jarku. Będziemy wspominać Cię dobrze.

Spoczywaj w Pokoju

Żegnają: Koleżanki, Koledzy, Sąsiedzi i Przyjaciele

         Pogrzeb odbędzie się 18 lutego o godz. 12, Cmentarz ul. Nowina (Poznań – Ogrody)