Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że zgodnie z decyzjami podjętymi na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2019 roku dotyczącymi blokowaniu wjazdu na teren ogrodu dla działkowców poruszających się z nadmierną prędkością – pierwsze piloty i telefony zostały już zablokowane na dwa tygodnie. Akcja trwa.