5.30 zbiórka Poznań ul. Dąbrowskiego 506

6.00 wyjazd do Buczyńca 330 km

12.30-13.00 przyjazd na pochylnię w Buczyńcu

13.30 – 15.30 spływ kanałem Elbląckim

16 .30 przyjazd do miejsca i zakwaterowanie DWOREK SOPLE

17.00 obiado-kolacja

19.15 Wyjazd do Malborka na nocne zwiedzanie zamku

21.00-24.00 zwiedzanie zamku z przewodnikiem

08.09.2019 r.

1.30 powrót do miejsca zakwaterowania Dworek Sople

odpoczynek – czas wolny

godzina 9.00 śniadanie

12.00 wyjazd w drogę powrotną do Poznania

14.30-16.30 zwiedzanie Torunia ( czas wolny )

19.00-19.30 przyjazd do Poznania