Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że naszym ogrodzie nie będzie roznoszona prywatna poczta do działkowców. Osoby które nie zakupiły skrzynek na listy stojących przy bramie B – pocztę będą mogły odbierać w biurze podczas dyżurów członków zarządu.