Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich działkowców o podawanie numeru działki podczas dodawania komentarzy na stronie naszego Stowarzyszenia. Powodem takiej prośby do Państwa jest fakt, iż my jako zarząd nie wiemy z kim prowadzimy korespondencję oraz czy dana osoba to działkowiec.
Jednocześnie informujemy, iż anonimowe komentarze nie będą udostępniane na stronie internetowej.

Dziękujemy za zrozumienie.