Z radością informujemy, że przygotowujemy do uruchomienia dla naszych działkowców nowy system powiadomień sms-em o ważnych wydarzeniach planowanych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dotyczących Stowarzyszenia Ogrodowego prowadzącego Ogród.

Prosimy by wszyscy chętni działkowcy, którzy chcą otrzymywać powiadomienia sms-em wypełnili oświadczenia wyrażenia zgody i złożyli je w biurze ogrodu lub w skrzynce ogrodowej. Oświadczenia do pobrania w czasie dyżurów członków zarządu oraz na stronie internetowej w zakładce „do pobrania”.