Celem dotacji jest poprawa stanu środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyt falistych, płyt płaskich wykorzystywanych jako pokrycia dachowe, okładzin ściennych, przegród wewnętrznych) na terenie miasta Poznania.

Udzielenie dotacji na usuwanie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy działania te są związane z inwestycją lub jej częściąpolegającą na przeprowadzeniu działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, tj. na wymianie pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na obiektach budowlanych.

Szczegóły: https://www.poznan.pl/mim/main/informacje-ogolne,p,47870,47871.htmlst