Zarząd Stowarzyszenia
K. Marcinkowskiego
informuje,
że 08.07.2024 możliwe będą przerwy w dostawie
energii elektrycznej
w związku z naprawą uszkodzonej skrzynki
energetycznej.