Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje,
że w dnia 31 maja 2023 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zgromadzeniu.

Informujemy także, że od dnia 1 czerwca 2023 roku zostają naliczane ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty.

Przypominamy, że wszystkie wpłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na płatności, których termin płatności już minął.  Wszystkie wpłaty robione na poczet działki w pierwszej kolejności będą zaliczane na płatności zaległe czyli opłaty ogrodowe których termin płatności minął 31 maja 2023 roku.

29.07.2023 lipca zostanie odłączona energia elektryczna dla działek mających zadłużenie.