Informujemy, że w dniu 9 września 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego zostały uchwalone regulaminy, które od chwili uchwalenia obowiązują na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Regulaminy do pobrania w zakładce „DO POBRANIA” lub w formie papierowej w biurze ROD na dyżurach członków Zarządu Stowarzyszenia.