Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego informuje, że w dniu dzisiejszym została pozytywnie w całości rozliczona dotacja w kwocie 46.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych pod nazwą „Modernizacja kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego ” na terenie naszego ogrodu.

Roboty wykonane zostały zgodnie z umową nr DGR-VI.3032.7.4.2022 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Roboty rozpoczęto dnia 08.06.2022 r. zakończono dnia 28.10.2022 r.

Mamy nadzieję ,że Wam się podoba.