Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, iż po 10 września 2023r rozpoczną się prace związane z budową wewnętrznej sieci wodociągowej.

W związku z powyższym prosimy nie parkować samochodów na parkingu przy bramie A, gdyż będą tam składowane materiały do wykonania sieci wodociągowej.

Prace rozpoczną się od bramy A, w związku z tym brama czasowo może być nieczynna. Prosimy o wjazd i wyjazd z terenu naszego ogrodu bramą B.