W wyniku naboru złożono 15 wniosków. Po zakończeniu procedury składania wniosków, warunki formalne spełniło 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych reprezentujące Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu i 1 Stowarzyszenie Ogrodowe.

Po dokonaniu oceny pod względem formalnym do dalszych prac Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków przekazano do rozpatrzenia 13 wniosków. Szczegółowe zasady procedowania o dotację celową oraz tryb pracy Komisji i kryteria oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych określa Prezydent Miasta Poznania w zarządzeniu Nr 62/2018/P. Komisja, powołana zarządzeniem Nr 218/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 marca 2022 r., na posiedzeniu, które odbyło się 11 maja 2022 r., zaproponowała przyznanie dotacji stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinny ogród działkowy, wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 405/2022/P z dnia 19-05-2022 r. sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, Prezydent Miasta Poznania postanawia udzielić dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane w 2022 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe i przekazuje na ten cel kwotę: 250 000,00 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że nasze stowarzyszenie otrzyma z w/w dotacji kwotę 46.000 zł na realizację inwestycji uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 kwietnia 2022 roku tj. na ułożenie kostki brukowej do świetlicy i wokół miejsca na ognisko oraz na wymianę płotu przy świetlicy i placu zabaw.

Więcej na: https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-dzialalnosci-gospodarczej-i-rolnictwa,15/news/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-celowych-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-rozwojem-rodzinnych-ogrodow-d,181525.html