W ZWIĄZKU Z OKRESEM PRZYCINKI DRZEW PRZEZ DZIAŁKOWCÓW I GROMADZONĄ NADMIERNĄ ILOŚCIĄ GAŁĘZI

ZARZĄD ROD PROSI O SKŁADOWANIE GAŁĘZI W MIEJSCU PRZED BRAMĄ B

W MIEJSCU TYM SKŁADUJEMY TYLKO GAŁĘZIE

DO DZIAŁKOWCÓW NALEŻY POCIĘCIE JE NA DROBNE

WYWOŻENIE ŚMIECI LUB TRAWY BĘDZIE KARANE

OPŁATĄ ZA DOPROWADZENIE TERENU DO PORZĄDKU