Drodzy Działkowcy, przypominamy, że od 1 września 2020 roku zmieniła się forma rozliczeń za odpady od osób zamieszkujących. Obecnie wszyscy użytkownicy zamieszkałych działek zobowiązani są do uiszczania opłaty za odpady w wysokości 24 zł miesięcznie od każdej osoby przebywającej / zamieszkującej na działce. Opłatę prosimy regulować w kasie ogrodu lub na jedyne konto ogrodu: 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054

do 10-tego dnia każdego miesiąca. W tytule: „OPŁATA ZA ŚMIECI – DZIAŁKA NR…..”. Można wpłacać do przodu jako nadpłatę, prosimy jednak nie zalegać bo to tworzy dla nas dodatkową prace a dla Państwa dodatkowe koszty wezwań do zapłaty. Osoby zamieszkujące w okresie letnim zobowiązani są do poinformowania zarządu o okresie przebywania na ogrodzie oraz do uiszczania opłat za okres przebywania na ogrodziePragniemy podkreślić, że widać na których działkach w okresie letnim zamieszkują działkowcy i nie próbujcie tego ukrywać. Prosimy o dobrowolne zgłaszanie się działkowców w celu ustalenia wysokości opłat za śmieci na czas przebywania. W przypadku braku dobrowolnego zgłoszenia zarząd będzie wzywał poszczególne działki i obciążał je kosztami wezwania z uwagi na brak uczciwości. Informujemy już o tym kolejny raz więc proszę nie tłumaczyć, że się nie wiedziało.