Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że dnia 15 marca 2018 roku zostanie zorganizowany wywóz śmieci problemowych – gabarytów. Wszystkie rzeczy należy wystawić od 14 marca dnia 15 marca przed bramę „B” do godziny 7.00

ZAKAZ WYNOSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH !!!!