Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że dnia 7 marca 2019 roku zostanie zorganizowany wywóz śmieci problemowych – gabarytów. Wszystkie rzeczy należy wystawić od 6 marca do dnia 7 marca przy kontenerach na odpady komunalne do godziny 7.00. Przypominamy, że jest tam monitoring!

ZAKAZ WYNOSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH !!!!

Odpady budowlane to między innymi: drzwi, okna, lepiki, papy, cegły, suporeksy, bloczki, wanny, brodziki, sedesy, umywalki, płytki, gruzy, beczki, kleje, płyty gipsowe, itp.