Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuję, że dnia 5 grudnia 2019 roku zostanie zorganizowany wywóz śmieci problemowych – gabarytów. Wszystkie rzeczy należy wystawić od 4 grudnia do dnia 5 grudnia przy kontenerach na odpady komunalne do godziny 7.00. Przypominamy, że jest tam monitoring!

ZAKAZ WYNOSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH !!!!

Odpady budowlane to między innymi: drzwi, okna, lepiki, papy, cegły, suporeksy, bloczki, wanny, brodziki, sedesy, umywalki, płytki, gruzy, beczki, kleje, płyty gipsowe, itp.