Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego informuje, że dnia 12 marca 2020 roku zostanie zorganizowany wywóz śmieci problemowych – gabarytów. Wszystkie rzeczy należy wystawić od 11 marca do dnia 12 marca przy kontenerach na odpady komunalne do godziny 7.00. Przypominamy, że jest tam monitoring!

Prosimy wystawiać kompletne lodówki !!!

Niekompletne nie będą wywożone i wrócą do działkowca.

ZAKAZ WYNOSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH !!!!

Odpady budowlane to między innymi: drzwi, okna, lepiki, papy, cegły, suporeksy, bloczki, wanny, brodziki, sedesy, umywalki, płytki, gruzy, beczki, kleje, płyty gipsowe, styropian itp.