Dnia 28 marca 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z dyrekcją Związku Międzygminnego GOAP. Na spotkaniu przede wszystkim została omówiona współpraca GOAP-u i Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzącego pierwszy poznański Rodzinny Ogród Działkowy wyodrębniony ze struktur PZD. Dowiedzieliśmy się o wielu rozwiązaniach i możliwościach dotyczących sposobu zagospodarowania odpadów w ROD, wymogów co do segregacji i pojemników do tego przystosowanych. Najbardziej kontrowersyjnym tematem okazał się temat rozliczania zobowiązań wobec GOAP dotyczących działek w ROD niezamieszkałych i zamieszkałych. Z uwagi na to, iż podobno GOAP prowadzi już kilka postępowań administracyjnych (tak zostaliśmy poinformowani) dotyczących prawidłowo złożonej deklaracji co do kilku poznańskich ogrodów, prosimy o zgłoszenie się do biura zarządu wszystkie osoby zamieszkałe na naszym ogrodzie w celu złożenia wewnętrznej deklaracji, by uniknąć niemiłych konsekwencji. Druki przygotowanej dla Państwa deklaracji do pobrania poniżej lub w biurze ogrodu. Wszystkie szczegóły na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 14 kwietnia 2018 roku.

oswiadczenie-deklaracja zamieszkałych na ROD