Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego zaprasza na spotkanie wszystkich użytkowników parkingu nr 1 i nr 3, oraz wszystkich chcących się wypowiedzieć na temat przyszłości parkingów, zasad parkowania na nich oraz ponoszenia kosztów za ich utrzymanie. Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2017 o godzinie 13.30 w świetlicy ROD.

Serdecznie zapraszamy