Zgodnie z ustaleniami na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenie prosimy o zgłaszanie działkowców poruszających się po ogrodzie z nadmierną prędkością. Zgodnie z uchwałą 11/2018 po trzech zgłoszeniach na danego działkowca lub jego gości zostaną wyłączone piloty do danej działki. Ponowne zakodowanie pilotów będzie wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na naszym Ogrodzie.