Nowy numer konta bankowego

UWAGA !  INFORMUJEMY PONOWNIE  ZMIANA NUMERU RACHUNKU ROD im. K. Marcinkowskiego Od 15.03.2016 roku funkcjonuje nowy rachunek. Wpłaty dokonywać należy na rachunek Raiffeisenpolbank 06 1750 0012 0000 0000 3264 5054