Ogłoszenie o zamówieniu NR 4/2015

Wymiana słupów energetycznych Numer ogłoszenia w 4/2015; data zamieszczenia: 4.09.2015 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Marcinkowskiego...

Ogłoszenie konkursu ofert 3/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR  3/2015 Wykonanie wymiana skrzynki energetycznej głównego zasilania. Numer ogłoszenia w 3/2015; data zamieszczenia: 15.05.2015r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

Ogłoszenie konkursu ofert 1/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2015 Wykonanie sufitu podwieszanego Numer ogłoszenia w 1/2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Rodzinny Ogród...

Ogłoszenie konkursu ofert 2/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR  2/2015 Wykonanie termoizolacji dachu Numer ogłoszenia w 2/2015; data zamieszczenia: 15.05.2015r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Rodzinny Ogród...