Okres przycinki drzew – składowanie

W ZWIĄZKU Z OKRESEM PRZYCINKI DRZEW PRZEZ DZIAŁKOWCÓW I GROMADZONĄ NADMIERNĄ ILOŚCIĄ GAŁĘZI ZARZĄD ROD PROSI O SKŁADOWANIE GAŁĘZI W MIEJSCU PRZED BRAMĄ B W MIEJSCU TYM SKŁADUJEMY TYLKO GAŁĘZIE DO DZIAŁKOWCÓW NALEŻY POCIĘCIE JE NA DROBNE WYWOŻENIE ŚMIECI LUB TRAWY...