Plan pracy zarządu 2016

PLAN PRACY ZARZĄDU ROD IM. K. MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU NA ROK 2016. 1. Zaprowadzenie kartotek działek 2. Wykonanie aktualizacji map i planu zagospodarowania naszego ogrodu 3. Przekształcenie parkingów 1 i 3 oraz likwidacja i oddanie terenu parkingu nr 2. 4....