Prosimy wszystkich działkowców naszego ogrodu, zainteresowanych naprawieniem dróg we własnym zakresie o zgłoszenie się do Krzysztofa Barszczewskiego tel: 501-309-434.

Zarząd planuje zakupić tłuczeń do rozsypania na drogi w miejsca gdzie drogi są najbardziej uszkodzone a działkowcy chętni do pomocy przy równaniu.

Poznań, 8.10.2017 r.