PLAN ZAGOSPODAROWANIA

W odpowiedzi na Nasze zapytanie przesyłamy odpowiedź z Wydziału Urbanistyki i Architektury w sprawie strefy planistycznej o których jest mowa w art. 13a ust. 4 Ustawa z dnia 27 marca 2003r które dotyczy Naszego Ogrodu TapScanner-12-16-2023-1127-p1