W dniu 9 września na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego podjęto chwały, które z chwilą podjęcia obowiązują wszystkich działkowców naszego ogrodu i ich gości. Oto podjęte uchwały:

  1. Uchwała w sprawie Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego.

  2. Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego.

  3. Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego.

  4. Uchwała w sprawie zasad wjazdu i postoju na terenie ROD, a także zasad wydawania pilotów i funkcji otwierania telefonem bram.

  5. Uchwała w sprawie zasad wjazdu i postoju na parkingach ogrodowych.

  6. Uchwała w sprawie opłaty za ponowne włączenie energii elektrycznej.

  7. Uchwała w sprawie dodatkowej opłaty za śmieci nie będące odpadem komunalnym.

  8. Uchwała w sprawie opłat pocztowych za wezwanie działkowca do zapłaty oraz z powodu łamania regulaminu.

  9. Uchwała w sprawie wyboru brakującego członka zarządu.