Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w dnia 31 maja 2022 roku upłynął termin płatności za opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 28 czerwca 2022 roku, 32 działki nie wniosły żadnej opłaty, 38 wpłaciły częściowo. Informujemy także, że od dnia 1 czerwca 2022 roku zostają naliczane ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty. Wszystkim działkowcom, którzy uważają że „mają czas” do zrobienia opłat pragnę nadmienić, że w ostatnich dniach czerwca zostanie odczytana energia elektryczna z terminem płatności do 20 lipca. Wszystkie wpłaty robione na poczet działki w pierwszej kolejności będą zaliczane na płatności zaległe czyli opłaty ogrodowe których termin płatności minął 31 maja 2022 roku.

Proszę uwzględnić powyższe, gdyż 23 lipca zostanie odłączona energia elektryczna dla działek mających zadłużenie.

To tak w ramach przypomnienia, żeby nie było, że nikt nie uprzedził, że nastąpi romantyczny wieczór przy świecach.