Z uwagi na sytuację w kraju związaną z koronawirusem informujemy, że zaplanowane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 28 marca 2020 roku ZOSTAJE ODWOŁANE. Prosimy by w miarę możliwości powiadomić swoich sąsiadów i znajomych najlepiej telefonicznie lub w bezpiecznej odległości. O nowym, bezpiecznym terminie zostaną Państwo poinformowani. Mając powyższe na uwadze i potrzebę dalszego funkcjonowania ROD im. K. Marcinkowskiego prosimy o wpłacanie opłat ogrodowych w wysokości opłat ubiegłorocznych na konto Stowarzyszenia Ogrodowego:

06 1750 0012 0000 0000 3264 5054, ewentualnie w kasie ogrodu.

Liczymy na wyrozumiałość z uwagi na potrzebę dalszego funkcjonowania ogrodu. Szczegóły wydatków oraz ewentualne zmiany w preliminarzu zostaną omówione na Walnym Zgromadzeniu gdy sytuacja na to pozwoli.