Z uwagi na sytuację w kraju związaną z koronawirusem istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaplanowane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień 28 marca 2020 roku zostanie przełożone na inny termin. Prosimy obserwować ogłoszenia w gablotach ogrodu i na stronie internetowej.