ZAPROSZENIE

Zarząd  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

J.H. Dąbrowskiego 506 zaprasza na : 

WALNE ZGROMADZENIE NADZWYCZAJNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,

które odbędzie się 10.07.2024 roku o godz. 16.30 w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506,

w sprawie uchwalenia Regulaminu  korzystania i przyłączeń do sieci wodociągowej.