Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zaplanowane zostało na 14 kwietnia 2018 roku. Informujemy także, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i z przepisami Prawa o Stowarzyszeniach w w/w zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko członkowie stowarzyszenia. Dlatego zachęcamy tych działkowców, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkowskiej do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia i do aktywnego uczestniczenia w życiu ogrodu.