Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J. H .Dąbrowskiego 506, działając na postawie Regulaminu Ogrodowego oraz uchwały 8/2017 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogrodowego z dnia 9 września 2017 roku, zobowiązuje Panią/Pana/Państwa do przycięcia gałęzi drzew i nasadzeń, które wystają poza ogrodzenie działki, na pasach zieleni, kwietnikach.

Nieprzekraczalny termin wykonania ustala się na dzień 30 sierpnia 2020.

W przypadku niedostosowania się do regulaminu, Zarząd zleci wykonanie prac firmie zewnętrznej, zgodnie z §32 pkt.5. Prace zostaną wykonane w dniu 19 września 2020, za które użytkownik działki poniesie koszty w wysokości od 50zł.