Zgodnie z uchwałą nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego („W przypadku łamania regulaminu z powodu zaniedbania działki lub wystających elementów roślin w pierwszej kolejności Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest wezwać użytkowników danych działek do uporządkowania przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. W przypadku nie usunięcia zaniedbań zarząd ma prawo wezwać pisemnie i obciążyć działkowca kosztami zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego. ”), zarząd wzywa do usunięcia nieprawidłowości na użytkowanej działce następujących użytkowników działek:

  • WYSTAJĄCE DRZEWA

242

104

250

297- przecięcie żywopłotu

67- orzech do przycięcia

66- choinka do przycięcia

7 – krzaki do przycięcia

13 – choinka do przycięcia + pas zieleni trawa

30- choinka do przycięcia

39 – choinka do przycięcia

129- drzewo kwietnik

46- wysoka choinka do przycięcia

78- drzewo do przycięcia

129- drzewo z kwietnika

46 – wysoka choinka

78 – drzewo do przycięcia

258 – drzewo do przycięcia na pasie zieleni (blisko trakcji)

263 – drzewo do przycięcia

273 – choinka do przycięcia na pasie zieleni

280 – choinka do przycięcia

217- choinka do przycięcia

215- choinka do przycięcia

214- choinka do przycięcia

202 – choinka do przycięcia

184 – drzewo owocowe do przycięcia

148- choinka do przycięcia

147 – choinka do przycięcia

158 – tuja do przycięcia

141 -choinka do przycięcia

117 -drzewo do przycięcia

99 – choinka do przycięcia

  • DZIAŁKI DO UPORZĄDKOWANIA

65- trawa do skoszenia + zaniedbany pas zieleni

23 – pas zieleni do uporządkowania

30 – pas zieleni

24 – pas zieleni do uporządkowania (budowa)

44 – zaniedbany kwietnik

83 – do uporządkowania (budowa)

84 – do uporządkowania

269 – pas zieleni do uporządkowania

299 – do uporządkowania

201 – kwietnik do uporządkowania

101 – zaniedbana

Prace należy wykonać do dnia 12 listopada 2017 roku. Po tym terminie działkowcy, którzy nie usuną nieprawidłowości zostaną wezwani pisemnie do usunięcia oraz zostaną obciążeni kwotą wezwania zgodnie z uchwałą 8/2017 NWZ z dnia 9 września 2017 roku. W przypadku pytań prosimy dzwonić do Łukasz Frankowskiego 516 516 124