Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wzywa wszystkich użytkowników działek na naszym ogrodzie do uregulowania opłat ogrodowych naliczonych z tytułu użytkowania działki. Termin płatności minął 31 maja 2018 roku. Na około 30 działkach nadal widnieją zaległości nie przekraczające 100 zł. W przypadku nie uregulowania zaległości do 10 listopada 2018r. zostaną wysłane wezwania do zapłaty za co działka zostanie obciążona dodatkowymi 20 zł.