Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wzywa wszystkich użytkowników działek na naszym ogrodzie do uregulowania opłat ogrodowych naliczonych z tytułu użytkowania działki. Termin płatności minął 31 maja 2018 roku.