Zgodnie z uchwałą nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego („W przypadku łamania regulaminu z powodu zaniedbania działki lub wystających elementów roślin w pierwszej kolejności Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest wezwać użytkowników danych działek do uporządkowania przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. W przypadku nie usunięcia zaniedbań zarząd ma prawo wezwać pisemnie i obciążyć działkowca kosztami zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego. ”), zarząd wzywa na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na dzień 8 stycznia 2019 roku wszystkich użytkowników działek, którzy nie przycieli wystających nasadzeń na użytkowanych działkach. Informujemy także, że na każdą działkę zostanie wysłane wezwanie na posiedzenie Zarządu za które zostaną obciążeni wezwani działkowcy.