Wezwanie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wzywa na posiedzenie zarządu, które odbędzie się dnia 2.09.2014 roku od godziny 17.00 następujących użytkowników działek naszego Ogrodu:

8, 11, 29, 41, 55, 59, 70, 78, 82, 84, 94, 103, 105, 109, 113, 132, 139, 141, 148, 160, 194, 196, 199, 210, 213, 214, 218, 220, 224, 235, 243, 244, 250, 256, 265, 271, 274, 282, 283, 286, 288, 297.

Powodem wezwania jest ustalenie terminu spłaty zadłużenia powstałego na użytkowanej działce. Zarząd informuje także, że nie stawienie się na wezwanie spowoduje rozpoczęcie procedury wypowiedzenia dzierżawy działkowej zgodnie z Art. 36 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku