Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego zaprasza wszystkich chętnych działkowców w piątek 6 marca o godzinie 16.00 na plac zabaw na wspólne sadzenie drzew. Po wykonanej pracy zapraszamy serdecznie na ognisko i pieczenie kiełbasek.

W przypadku opadów deszczu sadzenie drzew zostanie przełożone na inny termin.