Dnia 21 lipca 2018 roku o godzinie 11.30 nastąpi wyłączenie energii elektrycznej na wszystkich działkach zalegających z płatnościami powyżej 50 KW. Koszt ponownego włączenia wynosi 100 zł, po uregulowaniu zaległych opłat.

STAN ODCZYTU DO SPRAWDZENIA W BIURZE OGRODU W CZASIE DYŻURU CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB OD JUTRA NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Z UWAGI NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY RODO, ODCZYTY NIE BĘDĄ WYWIESZANE W GABLOTACH.