Zarząd Stowarzyszenia

Ogrodowego im. K.

Marcinkowskiego

w Poznaniu serdecznie

zaprasza na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ

dla działkowców, ich rodzin i znajomych. Zabawa odbędzie się

30 listopada 2019 roku – sobota świetlicy ROD od godziny 20.00.

Składka na pokrycie kosztów związanych z oprawą muzyczną i sprzątaniem świetlicy 30 zł od osoby. Zapisy tel. 501-309-434, 516-516-124

GRA „DJ WALDI”