Zarząd Stowarzyszenia   

Ogrodowego im. K.

Marcinkowskiego

w Poznaniu serdecznie

zaprasza na

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ

dla działkowców, ich rodzin i znajomych. Zabawa odbędzie się

1 grudnia 2018 roku – sobota w nowo wyremontowanej świetlicy od godziny 20.00. Zarząd zapewnia muzykę i dobrą zabawę.