Zarząd ROD informuje, że 26 października zostanie posprzątany teren składowiska gałęzi przy bramie B. Do wiosny prosimy ścięte gałęzie przechowywać na swoich ogródkach. O szczegółach składowania i wywozów gałęzi z ogrodu będziemy dyskutować na Walnym Zgromadzeniu wiosną 2021 roku, na które serdecznie zapraszamy już dziś.