Zarząd ROD informuje, że od dnia 14 grudnia 2017 roku, obowiązuje zakaz wynoszenia gałęzi i innych odpadów przed BRAMĘ B. Do wiosny prosimy ścięte gałęzie przechowywać na swoich ogródkach. O szczegółach składowania i wywozów gałęzi z ogrodu będziemy dyskutować na Walnym Zgromadzeniu w kwietniu 2018 roku, na które serdecznie zapraszamy już dziś.