Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje,

iż na podstawie pisma z Urzędu Miasta Poznania z dniem 11.05.2024 obowiązuje

CAŁKOWITY ZAKAZ

wieszania reklam na ogrodzeniu i bramach wjazdowych ogrodu.